Prekių pristatymas

1. Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerį per 2 – 5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo patvirtinimo.
2. Pirkėjas įsipareigoja Prekių užsakymo metu nurodytoje Prekių pristatymo vietoje Prekes priimti pats arba tai gali padaryti trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas Prekes, privalo pateikti kurjerių tarnybos atstovui galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį trečiajam asmeniui, prisiima visą atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.Pirkėjas, priimdamas įsigytas Prekes, prieš pasirašydamas Prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti Prekės pakuotės būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo Prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti Prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jeigu Pirkėjas Prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad Prekės jam pristatytos nepažeistoje Prekių siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
3. Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę (-es) nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.), Pirkėjas neatsiima Prekių su kurjerių tarnyba suderintu laiku arba atsisako atsiimti Prekes, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Prekių pirkimo- pardavimo sutartį. Tokiu atveju pirkėjui kreipusis į pardavėją dėl pinigų grąžinimo, pardavėjas per 30 dienų Pirkėjui pateikia pristatymo ir prekių grąžinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Dokumentuose nurodyta suma išskaičiuojama iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos ir per 5 darbo dienas nuo paskaičiavimo patvirtinimo pervedamą į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

Prekių grąžinimas
1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių praėjus 30 dienų nuo užsakymo apmokėjimo dienos:
1.1. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
1.2. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;
1.3. kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos
komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo
instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.)
2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų.
3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
4. Tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos, nebent Pardavėjas nusprendžia kitaip. Supakuotos tinkamos kokybės prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat gali būti keičiamos ir grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.
5. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę, jei Pardavėjas su tuo sutinka, per 30 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas, ir atgauti už ją sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais (pinigų grąžinimo garantija).
6. Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), vadovaudamasis 11.3 punktu, per 30 dienų dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos Pirkėjas apie tai turi raštu informuoti Pardavėją el. paštu labas@okpharma.lt nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
6.1. Grąžinant kokybiškas prekes jos turi būti:
1) Originalioje nepažeistoje pakuotėje;
2) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir nepanaudota

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 524/2013

Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos
Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo
arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per
Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.
EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne
teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.
EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/